Referater

Ønsker du å se referatene fra årsmøtene/medlemsmøtene så finner du de her ->

Årsmøte 2018

Medlemsmøte 2018

Årsmøte 2019

Årsmøte 2020

Ønsker du å se referatene fra styremøtene finner du de her ->

Styremøter 2018

Styremøter 2019

Styremøter 2020

Innkalling til årsmøte 2019

Medlemmene i Kvinesdal og Flekkefjord hundeklubb blir med dette innkalt til årsmøte i Kringlatoppen barnehage 21.02.2019 kl. 18.30.

Sakliste:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to til å skrive under møteprotokoll
  4. Godkjenning av innkalling og sakliste
  5.  Årsmelding
  6.  Regnskap
  7.  Valg
  8. Avslutning                                                                                                                                                                                                                                                 

Saker som skal tas opp på årsmøte må være innkomne til styret 14 dager før årsmøtet.

Vel møtt.

Med hilsen styret

Medlemsmøte 12.09.2018

Det inkalles herved til medlemsmøte 12. September klokken 19:00, på forsamlingshuset på Slimestad (der vi parkerer ved ridehuset i Kvinesdal)
 
Det blir utstillingstrening i ridehuset før vi samles til medlemsmøte :)
 
Saksliste:
- Aktiviteter i klubben høsten/vinteren 2018
- Informasjon og treningsområdet på Fosseland
- Eventuelt
 
Saker dere ønsker å ta opp på medlemsmøtet på sendes til sekretær, altså meg, innen mandag 10. September
 
For de som ikke har vert på treninger i ridehuset før, så vil en person fra styret møte dere ved Øye gamle skole 18.45 slik at vi kan kjøre samlet opp
 
Håper så mange som mulig har mulighet til å stille
 
Hilsen Styret

Årsmøte 2018

Årsmøte for Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb ble avholdt 28.02.2018 i Kringlatoppen Barnehage. Med 11 fremmøtte ble det en hyggelig kveld med frisk diskusjon om både klubben, dens fremtid og selvfølgelig om våre alles kjære firbente

Det ble gjennomført valg, og vi ønsker velkommen både gjenvalgte og nyinnvalgte styremedlemmer, som alle skal være med å bidra til klubbens fremtid!

Vi oppfordrer alle medlemmer til å se igjennom referatet nedenfor der dere kan lese de vedtak og saker som ble diskutert.

Med vennlig hilsen styret