Inkalling til årsmøte 2019

 

Medlemmene i Kvinesdal og Flekkefjord hundeklubb blir med dette innkalt til årsmøte i Kringlatoppen barnehage 21.02.2019 kl. 18.30.


Sakliste:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to til å skrive under møteprotokoll
  4. Godkjenning av innkalling og sakliste
  5.  Årsmelding
  6.  Regnskap
  7.  Valg
  8. Avslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Saker som skal tas opp på årsmøte må være innkomne til styret 14 dager før årsmøtet.

 

Vel møtt.


Med hilsen

Styret

Medlemsmøte 12.09.2018

Det inkalles herved til medlemsmøte 12. September klokken 19:00, på forsamlingshuset på Slimestad (der vi parkerer ved ridehuset i Kvinesdal)
 
Det blir utstillingstrening i ridehuset før vi samles til medlemsmøte :)
 
Saksliste:
- Aktiviteter i klubben høsten/vinteren 2018
- Informasjon og treningsområdet på Fosseland
- Eventuelt
 
Saker dere ønsker å ta opp på medlemsmøtet på sendes til sekretær, altså meg, innen mandag 10. September
 
For de som ikke har vert på treninger i ridehuset før, så vil en person fra styret møte dere ved Øye gamle skole 18.45 slik at vi kan kjøre samlet opp
 
Håper så mange som mulig har mulighet til å stille
 
Hilsen Styret

Årsmøte 2018

Årsmøte for Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb ble avholdt 28.02.2018 i Kringlatoppen barnehage.

Vi oppfordre alle medlemmer til å lese referatet som dere finner her på hjemmesiden, under fanen "Styret"