Innkalling til Årsmøte

ÅRSMØTE
Kvinesdal og Flekkefjord hundeklubb avholder årsmøte
Dato: 3 mars 2022
Sted: Loga forsamlingshus
Tid: Kl. 19.00
Innkomne saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes på mail til haugland.wenche@hotmail.com innen 20.2.2022
Med hilsen styret

Referater

Ønsker du å se referatene fra årsmøtene/medlemsmøtene så finner du de her ->

Årsmøte 2018

Medlemsmøte 2018

Årsmøte 2019

Årsmøte 2020

Årsmøte 2021

Ønsker du å se referatene fra styremøtene finner du de her ->

Styremøter 2018

Styremøter 2019

Styremøter 2020