Referater styremøter 2019

Her kan du finne referatene fra styremøtene fra 2019.

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 21.02.2019

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 16.04.2019

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 25.11.2019