Sosialisering

Byvandring i Kvinesdal sommeren 2020

Vi legger stor vekt på sosialisering av hunder. Vi går regelmessige turer i bybildet i Kvinesdal og Flekkefjord. Det er enkle turer og alle kan være med.

Vi annonserer på vår facebook side når neste tur blir.

Byvandring Flekkefjord februar 2021